„Doradztwo pedagogiczne jest metodą nauczania, która wykracza poza zwykłą treść zajęć i poza klasę, aby uczyć i prowadzić młodych ludzi we właściwy sposób, aby wykorzystać ich osobiste zasoby.

Dokładnym celem tego sposobu kształcenia jest ukierunkowanie młodego człowieka na karierę akademicką i zawodową, która odpowiada jego osobistym atutom i możliwościom. Nauczyciel jest w stanie rozpoznać, w których dziedzinach uczeń się wyróżnia i doradza, biorąc wszystko pod uwagę.

Odpowiedni proces orientacyjny w tym sensie prowadzi do tego, że uczniowie mają mniej wątpliwości co do wyboru zawodu, a także znacznie zmniejsza odsetek osób porzucających naukę wśród licealistów i studentów. W dzisiejszych czasach kładzie się nacisk żeby nauczyciele byli również doradcami poza klasą, tak aby mogli udzielać młodym ludziom wsparcia i porad dotyczących ich osobistych doświadczeń.

Universytet Jagielloński

W ten sposób edukacja jest rozumiana jako proces, w który zaangażowane są nie tylko czynniki czysto szkolne, ale także doświadczenia, zainteresowania i unikalne zdolności każdego młodego człowieka. Ostatecznie to uczniowie podejmują decyzje, które uważają za słuszne dla swojej przyszłości, ale z tą zaletą, że zostały one dobrze przemyślane dzięki radom swoich wyspecjalizowanych nauczycieli.

Jakie są korzyści z tej metody?

Doradztwo akademickie daje młodym ludziom możliwość większego i lepszego zrozumienia swoich możliwości, co jest korzystne dla wszystkich obszarów życia studentów. Wyrosną na dorosłych, nie narażając się przy tym na niepotrzebną frustrację.

Inteligencja jest pojęciem dość abstrakcyjnym, ale opiera się głównie na zdolności jednostek do adaptacji. Jedną rzeczą jest przygotowanie akademickie, a drugą zdolność do przystosowania się do różnych sytuacji życiowych. Doradztwo edukacyjne pomaga znaleźć miejsca pracy, które odpowiadają naszym zdolnościom, w zależności od tego, czy wyróżniamy się kreatywnością, logicznym rozumowaniem, inteligencją werbalną, itd.”